Kullanım Koşulları

IMEDEEN Türkiye web sitemize (" IMEDEEN Türkiye Sitesi" veya “Site”) hoş geldiniz. IMEDEEN Türkiye Online ("IMEDEEN Türkiye Online", "biz", “bize” veya “bizim") aşağıdaki Kullanım Koşulları’na (“Kullanım Koşulları”) tabi olarak size Sitemiz’de mevcut olan hizmetleri sağlamaktadır. Site’ye girmek veya Site’yi kullanmak yoluyla, bu Kullanım Koşulları’nı okuduğunuzu, anladığınızı ve herhangi bir sınırlama ya da kısıtlama olmaksızın bu Kullanım Koşulları ile bağlı olmaya muvafakat ettiğinizi kabul ediyorsunuz. Diğer bölgesel Sitelerimiz’den herhangi birini ziyaret ettiğiniz takdirde, bu Site için geçerli Kullanım Koşulları’na tabi olacağınızı lütfen göz önünde bulundurunuz. Size bu tür Kullanım Koşullarıa başvurmanızı tavsiye ederiz. 

1. Gizlilik Politikası

Gizlilik uygulamalarımızı anlayabilmeniz için bu Kullanım Koşulları’nın bir bölümünü oluşturan ve Site’ye ziyaretinizi yöneten Gizlilik Politikamızı lütfen gözden geçiriniz.

2. Dil

Bu sözleşme Türkçe olarak akdedilecektir.

3. Ürün Tanımları

İlgili bilgiler sisteme girildiği sırada, Site’de görünen ürünlerle ilgili bütün ayrıntıların, tanımların, görüntülerin ve fiyatların doğru olmasını temin etmek için makul özeni göstereceğiz. Bununla birlikte, ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde, ürün tanımlarının, renklerinin ve Site’de mevcut diğer içeriğin doğru, eksiksiz, güvenilir, geçerli veya hatasız olduğunu garanti etmeyiz. Site’yi mümkün olduğunca güncel tutmayı amaçlamamıza rağmen, belirli bir zamanda bu Site’de görünen ürün tanımları dahil, bilgiler her zaman o andaki haliyle ürünü yansıtmayabilir.

4. Fikri Haklar

Metin, grafik, logolar, tuş ikonları, görüntüler, sesli klipler, veri derleme, yazılım ve bunlarla ilgili derleme (müşterek olarak “İçerik”) dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere, Site’de mevcut bütün içerik Ferrosan A/S’nin, bağlı şirketlerimizin, ortaklarımızın veya lisans verenlerin malıdır ve Avrupa Birliği ve uluslararası telif yasalarıyla korunmaktadır. Site’de görüntülenen ticari markalar, logolar ve hizmet markaları (müşterek olarak “Ticari Markalar”) Ferrosan A/S’nin, bağlı şirketlerimizin, lisans verenlerin veya Avrupa Birliği ve diğer ülkelerdeki ortaklarımızın kayıtlı ve kayıtsız markalarıdır ve Avrupa Birliği ve uluslararası telif yasalarıyla korunmaktadır. Site’de görünen, bize, bağlı şirketlerimize, ortaklarımıza veya lisans verenlere ait olmayan bütün diğer Ticari Markalar bize bağlı, bizimle bağlantılı olan veya olmayan ya da bizim sponsorluk yaptığımız veya yapmadığımız başka şahısların malıdır. Aşağıda yer alan Bölüm 10’daki sınırlı lisansta ifade edilen veya ilgili mevzuatça talep edilen durumlar hariç, önceden verilmiş yazılı iznimiz olmaksızın ne İçerik, Ticari Markalar ne de Site’nin herhangi diğer bir kısmı kullanılamaz, çoğaltılamaz, aynısı yapılamaz, kopyalanamaz, satılamaz, tekrar satılamaz, erişim sağlanamaz, değişiklik yapılamaz veya başka herhangi bir şekilde bütünüyle ya da kısmen istifade edilemez.

5. Sınırlı Lisans

Size Site’ye erişim sağlamak ve kişisel olarak kullanmak üzere sınırlı, geri alınabilir ve tam yetki vermeyen bir lisans vermekteyiz. Bu sınırlı lisans şu hakları içermemektedir: (i) Site’yi veya ilgili herhangi bir kısmı içine almak üzere çerçevelemek veye çerçeveleme tekniklerini kullanmak; (ii) Site’yi veya içeriğini değiştirmek veya yüklemek (ön belleğe alma veya içeriği görmek için gerekli olduğu durumlar hariç); (iii) Site’yi veya İçerik’ini kişisel kullanım haricinde herhangi bir şekilde kullanmak; (iv) Site’ye ya da İçerik’ine dayalı olarak türev bir çalışma yaratmak; (v) başka bir şahsın faydasına hesap bilgileri toplamak; (vi) ismimizi veya Ticari Markalarımızı kullanarak herhangi bir meta tag veya başka herhangi bir “gizli metin” kullanmak veya (vii) sanal robotlar, spider’lar, crawler’lar ve benzeri veri toplama ve özütleme araçları kullanmak veya altyapımız üzerine makul olmayan bir yük yükleyebilecek başka herhangi bir eylemde bulunmak.

Size aynı zamanda yalnızca kişisel, ticari olmayan kullanım için Site’nin ana sayfasına bir köprü yaratmak üzere sınırlı, geri alınabilir ve tam yetki vermeyen bir lisans vermekteyiz. Sitemize bağlanan bir web sitesi (i) İçerik’imize bağlanabilir ancak kopyalayamaz; (ii) bizim böyle bir web sitesini veya hizmet ya da ürünlerini onayladığımızı ima edemez; (iii) bizimle ilişkisini yanlış bir şekilde tanıtamaz; (iv) nahoş, müstehcen, hakaret edici veya tartışmalı olarak yorumlanabilecek içeriği ihtiva edemez ve ancak yasal ve bütün yaşlar için uygun içeriği ihtiva edebilir; (v) bizi veya ürün ya da hizmetlerimizi yanlış, yanıltıcı, onur kırıcı veya başka herhangi bir şekilde saldırgan ya da itiraz edilebilir tarzda tanımlayamaz veya bizi hoş karşılanmayan ürün, hizmet veya görüşlerle birlikte anamaz; (vi) herhangi bir Ticari Markayı açık yazılı izin olmaksızın kullanamaz ve (vii) ana sayfadan başka Site’deki herhangi bir sayfaya bağlanamaz. Yalnızca bizim takdirimizde olarak, Site’ye olan herhangi bir linkinizi kaldırmanızı talep edebiliriz ve böyle bir talep aldığınızda bu link tarafınızca derhal kaldırılacaktır. Site’nin tarafınızca herhangi bir şekilde yetkisiz kullanımı, ilgili mevzuat tarafından sağlanan başka herhangi bir yola halel getirmeksizin Bölüm 9’da ifade edilen sınırlı lisansı sona erdirecektir.

6. Yükümlülükleriniz ve Sorumluluklarınız

Site’ye erişim sağladığınızda veya Site’yi kullandığınızda, bu Kullanım Koşulları’na ve erişim ve kullanım için Site’de ilan edilen özel uyarı veya talimatlara uyulacaktır. Daima yasalara ve adetlere uygun şekilde ve iyi niyetle davranılacaktır. Site’de veya bu Site’de görünebilecek herhangi bir İçerik ya da hizmette herhangi bir değişiklik veya tahrifat yapılamaz ve Site’nin entegrasyonuna veya çalışmasına zarar verilemez. Bu Kullanım Koşulları’nın herhangi bir koşulunun genel niteliğini sınırlamaksızın, bu Kullanım Koşulları’nda belirtilen yükümlülüklerden herhangi birisini ihmalkarlık nedeniyle veya kasten yerine getirmediğiniz takdirde (Gizlilik Politikamız dahil), bunun IMEDEEN Türkiye Online, bağlı şirketlerimiz, ortaklarımız veya lisans verenlere sağlayabileceği bütün kayıp ve zararlardan sorumlu olacaksınız.

7. Üçüncü Taraf Linkler

Her türlü Site dışı sayfaların veya Site’ye ya da Site’den linki olan diğer Siteler’in içeriğinden sorumlu değiliz. Site’de görünen linkler yalnızca kolaylık içindir ve bizim, bağlı şirketlerimizin veya ortaklarımızın başvurulan içerik, ürün, hizmet veya tedarikçiyi onaylaması anlamına gelmemektedir. Herhangi bir Site dışı sayfaya ya da sayfadan veya diğer Siteler’den veya Siteler’e bağlanmanın riski size aittir. Biz hiçbir şekilde inceleme veya değerlendirme sorumluluğuna sahip değiliz ve biz Site’den veya Site’ye bağlanan Site dışı sayfaların veya başka herhangi bir Site’nin sunduğu şeylere garanti vermemekteyiz ve bu tür sayfa ve Siteler’in gizlilik bildirimleri ve Kullanım Koşulları dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla, bu tür sayfa ve Siteler’in eylemleri, içerikleri, ürünleri ya da hizmetleri konusunda hiçbir sorumluluk veya yükümlülük üstlenmemekteyiz. Ziyaret ettiğiniz bütün Site dışı sayfaların ve diğer Siteler’in Kullanım Koşulları’nı ve gizlilik politikalarını dikkatlice gözden geçirmeniz gerekmektedir.

8. Arzlar

İstenmeden verilen bütün öneri ve fikirleri geri çevirmek politikamızdır. Bize sağlamış olduğunuz istenerek ya da istenmeden verilen her türlü inceleme, geribildirim, öneri, fikir veya başka bilgilere (müşterek olarak “Arzlar”) tescilsiz ve gizlilik taşımayan belgeler olarak davranılacaktır. Gizlilik Politikamız’a bağlı olarak, herhangi bir Arz’ı iletmek veya postalamak suretiyle bize, özel olmayan, ücretsiz, daimi, transfer edilebilen, iptal edilemez ve bütünüyle alt lisans verilemeyecek kullanım, çoğaltma, değiştirme, uyarlama, yayınlama, satma, tahsis etme, tercüme etme, türev çalışmalar yapma, dağıtma ve yalnız başına veya başka çalışmaların parçası olarak, ister şu anda bilinsin isterse bundan sonra geliştirilecek olsun, medya veya teknoloji, herhangi bir formdaki herhangi bir Arz’ı sergileme hakkını vermiş oluyorsunuz. Aynı zamanda arzınızın iade edilmeyeceğini ve bizim ürünleri geliştirmek, üretmek, dağıtmak ve pazarlamak dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, herhangi bir amaçla Arz’ınızı ve orada yer alan her türlü fikri, konsepti veya teknik bilgiyi kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz. Bir Arz’da bulunduğunuz takdirde, Arz’ınızın haklarına sahip olduğunuzu ya da kontrol ettiğinizi beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Ayrıca bu Arz’ınızın yazılım virüsleri, ticari bir talep, zincirleme mektuplar, toplu e-posta gönderme veya herhangi bir “spam” formu oluşturmadığını veya içermediğini beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Sahte bir e-posta adresi kullanamazsınız, herhangi bir şahıs veya varlık rolüne giremezsiniz ya da herhangi bir Arz’ın menşei konusunda bizi yanlış bilgilendiremezsiniz. Herhangi bir Arz ile ilgili her türlü hak iddialarınızdan veya bu iddialarla bağlantılı olarak ortaya çıkan her türlü iddia konusunda zarar görmeyeceğimize peşinen kefil olmayı kabul ediyorsunuz. 

Beyan ve Taahhütler; Sorumluluğun Sınırlandırılması
Site “hiçbir değişiklik yapılmadan” sunulmaktadır. Pazarlanabilirlik, ihlal durumunun olmaması veya belirli bir amaca uygunluk taahhüdü dahil ancak bununla sınırlı olmamak koşuluyla, bu Kullanım Koşulları veya site ile bağlantılı ne açıkça ne de ima yoluyla hiçbir beyan veya taahhüt yapmayız; ancak bu tür beyan ve taahhütlerin yasal olarak mecbur tutulduğu haller hariçtir. İlgili mevzuatın izin verdiği sınırlar içinde şu koşullar altında sorumlu veya yükümlü olmayacağımızı (ister sözleşme, tazminat yükümlülüğü ve farklı şekilde olsun) kabul ediyorsunuz: her türlü (a) işin durması; (b) Site’ye erişimde gecikmeler veya erişimde kesilmeler; (c) verilerin teslim edilmemesi, yanlış teslim edilmesi, bozulması, yok edilmesi veya değiştirilmesi; (d) Site dışı linklerin Site ile ilişkileri veya Site’de Site dışı linklerin varlığının bir sonucu olarak oluşan her türlü kayıp veya zarar; (e) bilgisayar virüsleri, sistem arızaları veya üçüncü taraf sitelere veya sitelerden köprü sırasında olanlar dâhil, Site’yi kullanmanızla bağlantılı olarak olabilen aksaklıklar; (f) içerikte her türlü yanlış, atlama veya yanıltıcı, hatalı veya aldatıcı ifade veya (g) makul kontrolümüzün dışındaki olaylar. Ayrıca, ilgili mevzuatın izin verdiği sınırlar içinde, ister sözleşmede, isterse haksız fiil (ihmal dahil) veya başka türlü olsun, eylem şekline bakmaksızın, Site ile ilgili hiçbir doğrudan, vasıtalı, özel, rastlantısal veya dolaylı zararlardan, bu tür zararlar olma ihtimali konusunda bize tavsiyede bulunulmuş olsa dahi, yükümlü olmayacağız. Hiçbir durumda maksimum toplam yükümlülüğümüz uygulanabilir olduğu üzere yüz sterlini veya sipariş edilen mallar içinde daha büyük olanın değerini aşmayacaktır. Bazı ülkeler dolaylı veya rastlantısal zararlarla ilgili yükümlülüğü kabul etmeme veya sınırlamaya izin vermediği için, bu tür ülkelerde yükümlülüğümüz ilgili mevzuatın izin verdiği maksimum ölçüyle sınırlıdır.

9. Tazminat

Siteyi kullanmanızdan kaynaklanan herhangi bir üçüncü taraf iddiası, eylemi veya talebinden kaynaklanan makul yasal ücretler dahil, herhangi bir kayıp, zarar veya maliyet için bizi savunmayı, tazmin etmeyi ve sorumlu tutmamayı kabul ediyorsunuz. Ayrıca yazılım robotları, spider’lar, crawler’lar veya benzeri veri toplama ve özütleme araçlarını kullanmanızdan veya altyapımıza makul olmayan bir yük yükleyen yaptığınız herhangi başka bir eylemden kaynaklanan makul avukatlık ücretleri dahil, her türlü kayıp, zarar ve maliyet için bizi tazmin etmeyi kabul ediyorsunuz.

10. İhtilaflar

Bu Web Sitesi’ni kullanımınız ve Ferrosan A/S’den herhangi bir mal satın almanız Türkiye yasalarına tabi olacaktır ve taraflar İstanbul mahkemelerinin münhasır yargı hakkına ve yetkisine teslim olacaktır.

11. Genel

Bizim Gizlilik Politikamız’ı da içeren bu Kullanım Koşulları, Site’yi kullanımınız veya Site’den mal alımınızla ilgili aramızdaki eksiksiz ve özel anlaşmayı oluşturduğunu ve bütün önceki teklifleri, anlaşmaları veya diğer haberleşmeleri hükümsüz kıldığını ve hakim olduğunu kabul ediyorsunuz. Site’de değişiklikleri ilan etmek suretiyle dilediğimiz zaman bu Kullanım Koşulları’nı değiştirme hakkını, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, saklı tutmaktayız. Her türlü değişiklik, Sitemiz’de ilan edilmesinin hemen ardından geçerli olmaktadır. Sitemiz’i devamlı kullanmanız bu tür Kullanım Koşulları’na mutabakatınızı oluşturmaktadır. Bu Kullanım Koşulları ile verilen haklardan herhangi birini, önceden haber verilerek veya verilmeden sona erdirebiliriz. Uygun olduğu üzere Site’nin bütün kullanımını durdurmak yoluyla olan dahil, her türlü sona erdirme veya diğer bildirilere derhal uymanız gerekecektir. Bu Kullanım Koşulları’nın içerdiği hiçbir şey aramızda herhangi bir aracılık, ortaklık veya ortak girişimin başka bir formunu oluşturuyor olarak yorumlanmayacaktır. Bu konuda herhangi bir koşulu yerine getirmenizi talep etmeyişimiz daha sonra herhangi bir zamanda bunu yerine getirmenizi talep etme konusundaki hakkımızı hiçbir şekilde etkilemeyecektir ve bu konuda herhangi bir koşulu ihlale karşı feragatimizin kendisi, koşuldan feragat olarak alınmayacak veya kabul edilmeyecektir. Bu Kullanım Koşulları altında taraflardan herhangi birisinin herhangi söz konusu tarafın bir hakkını, kanuni yolunu, gücünü veya ayrıcalığını uygulamakta başarısız olması veya gecikmesi ve taraflar arasındaki ilişkinin gidişatı hiçbir şekilde bunlarla ilgili bir feragat olarak yorumlanmayacak veya kullanılmayacaktır ve herhangi bir hakkın, kanuni yolun, gücün veya ayrıcalığın herhangi bir tek veya kısmi icrası, bunlarla ilgili başka veya daha sonraki bir icrayı veya başka herhangi bir hakkın, kanuni yolun, gücün veya ayrıcalığın icrasını engellemeyecektir. Bu Kullanım Koşulları ile sağlanan haklar ve kanuni yollar kümülatif değildir ve kanun tarafından sunulmuş haklardan veya yollardan ayrı değildir. Burada bahsi geçen zamanların, tarihlerin ve/veya dönemlerin herhangi biri ile ilgili olarak bu Kullanım Koşulları da zaman kritik öneme sahip olmayacaktır. Bu Kullanım Koşulları’nın herhangi bir koşulunun herhangi bir yasa altında uygulanamaz veya geçersiz olması veya ilgili bir mahkeme kararıyla bu duruma gelmesi halinde, bu tür bir uygulanamazlık veya geçersizlik bu Kullanım Koşulları’nı bir bütün olarak uygulanamaz veya geçersiz kılmayacaktır.

 

 

 

- - - - - - - - -