Gizlilik Politikası

Türkiye web sitesi, www.imedeen.com.tr ("Imedeen Türkiye Sitesi" veya "bu Site") kanalıyla bilgileri bize sağladığınız zaman, gizliliğinize saygı gösteririz. Ziyaretiniz sırasında sizinle ilgili hangi bilgileri topladığımızı ve bu bilgilerle ne yaptığımızı anlamanız önemlidir. Bu Site’ye ziyaretiniz bu Gizlilik Politikası’na ve bizim Kullanım Koşulları’mıza tabidir. Bölgesel web sitelerimizden birisini, örneğin, imedeen.dk, ziyaret ettiğiniz takdirde, o web sitesi için geçerli gizlilik politikasına tabisiniz ve bu tür gizlilik politikalarına başvurmanızı öneririz. Bu Gizlilik Politikası en son 1 Ağustos 2009 tarihinde güncellenmiştir.

1. Bilgi Toplama

Sizin bize doğrudan veya üçüncü bir şahıs aracılığıyla sağladığınız bilgiler hariç, sizinle ilgili kişisel olarak tanımlanabilen bilgileri toplamayız. Örneğin, bir kullanıcı kayıt formu doldurmaya, bir online anket uygulamaya veya bir alım yapmaya karar verdiğiniz takdirde, iletişim bilgileriniz (isim, e-posta adresi, posta adresi ve telefon numarası), doğum gününüz gibi belirli bilgileri sağlamanız istenebilir. Bir sipariş vermeye karar verdiğiniz takdirde, ayrıca sizin teslimat ve fatura adresinizi, kredi kartı numaranızı ve sona erme tarihini de bilmemiz gerekecektir.

Bu Site tarafından hassas bilgiler genellikle istenmez. Hassas bilgiler şunlarla ilgili verileri içermektedir: ırk veya etnik köken; politik görüşler; dini veya benzeri inançlar; fiziksel veya zihinsel sağlık. Hassas bilgileri bize sağladığınız takdirde, bu bilgileri sağlamak yoluyla bunları bu Gizlilik Politikası uyarınca kullanmamıza açık bir şekilde rıza göstermiş olursunuz.

Sizden kişisel olarak tanımlanabilecek herhangi bir bilgiyi almamızı tercih etmediğiniz takdirde, lütfen bize bu tür bilgileri vermeyiniz. Herhangi bir kişisel bilgiyi sağlamak istemediğiniz takdirde, bu Site’den alım yapamayacağınızı da lütfen dikkate alın.

Bu Site’ye kaydolan kullanıcılar kişisel bilgilerini korumak için ayrıca bir kullanıcı ismi ve parola girmeliler.

2. Kişisel Olarak Tanımlanabilecek Bilgilerin Kullanımı

Kişisel bilgilerinizi aşağıda tanımlandığı şekilde kullanabiliriz:

a. Size Hizmet Etmek İçin Yazışmalar 
Örneğin, Imeeden Türkiye Sitesi’ne kaydolmak, Müşteri Hizmetleri departmanımıza e-posta yollamak veya bir sipariş vermek yoluyla iletişim bilgilerinizi bize sağlamayı seçtiğiniz takdirde, Imedeen Türkiye Sitesi’ne ilişkin hizmetlerle ilgili duyuruları size sağlayabiliriz veya müşteri hizmeti taleplerinizle ya da siparişinizle ilgili sizinle temas kurabiliriz. Örneğin, bütün kayıtlı kullanıcılar kayıtlarının teyidi için bir hoş geldiniz e-postası alacaktır. Ayrıca ürünlerle ilgili ifade edebileceğiniz sorulara veya endişelere yanıt vermek için de sizinle temas kurabiliriz. Bu tür yazışmalar size hizmet etmek, endişelerinize yanıt vermek ve müşterilerimize sunduğumuz yüksek düzeydeki müşteri hizmetini sağlamak için gereklidir.

b. Önceden Talep Edilen Yazışmalar
Yukarıda Bölüm 2(a)’da tanımlandığı gibi, size yollayacağımız hizmetlerle alakalı zorunlu duyurulara ilave olarak, Imedeen Sitesi’ne kayıt süreci boyunca veya kişisel olarak tanımlanabilen bilgilerinizi sunduğunuz diğer zamanlarda, talep ettiğiniz takdirde sağladığınız bilgiler bültenimizi, anketlerimizi veya ürün ve etkinlik bilgilerini içeren diğer iletişimlerimizi oluşturmak ve size ulaştırmak için kullanılabilir. Örneğin, sizin özellikle ilginizi çekecek promosyonları size anlatma girişimi içerisinde daha önce sipariş ettiklerinize bakabiliriz. Bu tür Önceden Talep Edilen İletişimleri almayı tercih etmediğiniz takdirde, bu iletişimleri almayı lütfen önceden talep etmeyin. Önceden talep ettiğiniz ve sonra bu iletişimleri almaktan artık hoşlanmadığınıza karar verdiğiniz takdirde, lütfen aşağıdaki Bölüm 14 (Tercih/Dışarıda Kalmayı Tercih Etme)’ye bakın. 

3. Kişisel Olarak Tanımlanabilen Bilgilerin Grup Şirketleri Tarafından Kullanımı

Kişisel olarak tanımlanabilen bilgilerinizi bağlı şirketlerimizle ve şirketimizin Imedeen ürünlerini dağıtan ve pazarlayan diğer bölümleriyle (“Grup Şirketleri”) ile paylaşabiliriz. Grup Şirketleri bu bilgileri bu Gizlilik Politikası uyarınca kullanabilir. Ayrıca bakınız Bölüm 6.

4. Kişisel Olarak Tanımlanabilen Bilgiler Üçüncü Şahıslara İfşa Edilmez

Sizin rızanız olmadan kişisel olarak tanımlanabilen bilgilerinizi ürünlerini ve hizmetlerini pazarlamakta kullanmaları için üçüncü şahıslara temin etmeyeceğiz.

5. Kişisel Olarak Tanımlanabilen Bilgilerin İfşası

a. Dolandırıcılıktan Korunma ve Yasalara Uyma 
İlgili mevzuata, düzenlemelere, yasal süreçlere veya hükümetin talebine uymak üzere, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, gerekli gördüğümüz durumlarda, kişisel olarak tanımlanabilen bilgiler dahil, her türlü bilgiyi ifşa edebiliriz. Ayrıca, kredi dolandırıcılığından korunmak ve riski azaltmak için diğer şirket ve organizasyonlarla, kişisel olarak tanımlanabilen bilgiler dahil, bilgi alışverişinde bulunabiliriz.

b. Hizmet Sağlayıcılar
Bizim adımıza Gizlilik Politikamız ile tutarlı bir şekilde fonksiyon görmek üzere diğer şirketleri ve bireyleri ücretle tutabiliriz. Buna örnek olarak müşteri destek uzmanlarını, web hosting şirketlerini, kredi kartı yapım şirketlerini, icra şirketlerini (örneğin, ürün siparişlerini veya koordinat postaları dolduran şirketler), veri analiz firmaları ve e-posta hizmet sağlayıcılarını verebiliriz. Bu tür üçüncü şahıslara, işlevlerini yerine getirmek üzere, gereksinim duyulan kişisel olarak tanımlanabilen bilgilere erişim sağlanabilir, fakat bu tür bilgileri herhangi başka bir amaç için kullanamazlar. Ayrıca bakınız Bölüm 6. Sizin rahatınız düşünülerek bu Gizlilik Politikası’nda ismi verilebilecek herhangi bir hizmet sağlayıcının (örneğin, işbu belgede yer alan Bölüm 7’deki Coremetrics) bizim tek hizmet sağlayıcımız olmadığını lütfen dikkate alın.

c. Özel Etkinlikler
Bu Site’ye ziyaretiniz sırasında herhangi bir promosyon, çekiliş, araştırma, anket veya başka etkinliklere katılmayı seçtiğiniz takdirde, bu etkinlikler için kurallar veya Kullanım Koşulları, kişisel olarak tanımlanabilecek bilgilerinizin üçüncü şahıslarla paylaşılmasını gerektirebilir. Katılmayı seçmek ve bu etkinliğe ilişkin kişisel olarak tanımlanabilen bilgilerinizi sunmak yoluyla, kişisel olarak tanımlanabilen bilgilerinizin bu tür üçüncü şahıslara ifşa edilmesine rıza gösteriyorsunuz. Bu Site bu tür üçüncü şahıslara sağlamayı seçtiğiniz bilgilerin kullanımından sorumlu değildir ve hiçbir yükümlülük kabul etmemektedir.  

d. Ticari Devirler
İşimizi geliştirmeye devam ederken, belirli varlıklarımızı satabiliriz. Bu tür işlemlerde, kişisel olarak tanımlanabilen bilgiler dahil, kullanıcı bilgileri genel olarak transfer edilen ticari varlıklarından biridir ve Imeeden Türkiye Sitesi’ne kişisel bilgilerinizi vermek yoluyla verilerinizin bu tür koşullarda söz konusu taraflara transfer edilebileceğini kabul ediyorsunuz. 

6. Diğer Ülkelere Veri Transferi

Yalnızca bu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen amaçlar için bilgilerinizi alacak olan Bölüm 3 ve 5’te sözü geçen Grup Şirketleri ve üçüncü şahıslar, bilgilerinizi paylaşmak üzere bizi yönlendirdiğiniz Bölüm 4’te sözü geçen üçüncü şahıslar ve kişisel olarak tanımlanabilen bilgilerinizin depolanabileceği veri tabanları Amerika Birleşik Devletleri’nin (“ABD”) ve Avrupa Birliğinin (“AB”) hem içinde hem de dışında yer alabilir. Kişisel olarak tanımlanabilen bilgilerinizi bu Imedeen Türkiye Sitesi’ne sağlamak suretiyle, kişisel olarak tanımlanabilen bilgilerinizi alan Grup Şirketi veya üçüncü şahsın kişisel olarak tanımlanabilen bilgileriniz için sizin bulunduğunuz yerdekine eşdeğer bir koruma düzeyini garanti etmeyecek bir eyalet veya ülkede bulunabileceğini tanıyor ve kabul ediyorsunuz.

7. Tanımlama Bilgileri, IP Adresleri, Piksel Etiketleri ve İzleme Teknolojisi

Tanımlama bilgisi tercihlerinizi izlememizi ve hedeflememizi mümkün kılan verilerdir. Bilgisayarınızın sabit diskine bir “tanımlama bilgisi” yerleştirebilir, böylece sizi geri dönüşlü bir kullanıcı (return user) olarak tanıyabilir ve deneyiminizi ve Imedeen Türkiye Sitesi’ni kullanımınızı kişiselleştirebiliriz. Tanımlama bilgisi, siz onu oradan çıkarana kadar bilgisayarınızın sabit diskinde depolanacaktır. Aynı zamanda alışveriş etmenize yardımcı olmak üzere geçici veya “mevsimlik” tanımlama bilgileri de kullanabiliriz. Metin tarayıcınızın (browser) tanımlama bilgilerini size haber vermesini veya otomatik olarak reddetmesini sağlayabilirsiniz. Tanımlama bilgilerimizi reddettiğiniz takdirde, Imedeen Türkiye Sitesi’ni yine kullanabilirsiniz, ancak bazı özelliklerini kullanımınız sınırlanmış olabilir.

Aynı zamanda IP adreslerini kredi dolandırıcılığından korunmak ve riski azaltmak için kişisel olarak tanımlanabilen bilgilerinizle kombinasyon halinde kullanmanın yanı sıra, trendleri analiz etmek, Imedeen Türkiye Sitesi’ni yönetmek, trafik modellerini izlemek ve toplam kullanım için demografik bilgiler toplamak üzere de kullanabiliriz.

Imedeen Türkiye Sitesi’ni ziyaret ettiğiniz ve e-postalarımızdan birisini gördüğünüz zaman, Imedeen Türkiye Sitemiz’de ziyaret ettiğiniz sayfalardan bazılarını not etmek ve deneyiminizi kişiselleştirmek için piksel etiketlerini (aynı zamanda “clear” gif’ler olarak da adlandırılır), izleme linklerini ve/veya benzer teknolojileri kullanabiliriz. Ayrıca piksel etiketlerini metin sunucunuzun ne tür e-postaları desteklediğini belirlemek için de kullanabiliriz. Kişisel olarak tanımlanabilen bilgilerinizin yanı sıra piksel etiketleri, izleme linkleri ve benzer teknolojiler yoluyla toplanmış bilgileri kullanabiliriz.

Ayrıca ticari ortaklarımızdan ve hizmet sağlayıcılarımızdan bazıları da sitelerinde tanımlama bilgileri kullanabilirler. Örneğin, onların sitelerinden birinden Sitemiz’in linkine tıklamış olabilirsiniz. Bizim bu tanımlama bilgilerine erişimimiz veya üzerlerinde kontrolümüz yoktur ve bu tür üçüncü şahıs tanımlama bilgileri için herhangi bir sorumluluk kabul etmeyiz. Lütfen üçüncü şahısların tanımlama bilgilerini, kullanımlarını ve bu tanımlama bilgileriyle ilgili seçeneklerinizi anlamak için söz konusu üçüncü şahıs web sitelerinde ilan edilmiş gizlilik politikalarına başvurun.

8. Toplam Bilgi’nin Kullanımı

Toplam olarak bize sağladığınız (kişisel olarak tanımlanamayan) bilgileri istatistik oluşturmak ve ürün ve pazarlama planları geliştirmek gibi iç bünyedeki çalışmalarımız için kullanabiliriz. Sayfalarımızdan hangilerinin en popüler olduğuyla ilgili bilgiler gibi, Sitemiz’in kullanımıyla ilgili kişisel olarak tanımlanamayan belirli bilgileri toplayabilir, depolayabilir veya biriktirebiliriz. Kişisel olarak tanımlanamayan bilgileri bağlı şirketlerimizle, imtiyaz sahiplerimizle ve ortaklarımızla paylaşabiliriz. Ayrıca bakınız Bölüm 6.

9. 12 Yaş Altı Çocuklar

Şayet yaşınız 12’nin altındaysa, Sitemiz’e göz gezdirebilirsiniz. Bununla birlikte, kişisel bilgilerinizi bize veremezsiniz. Örneğin, bize kaydolamaz veya alım yapamazsınız. Bu Site çocuklar için tasarlanmamıştır ve biz 12 yaş altı hiçbir çocuktan bilerek kişisel olarak tanımlanabilen bilgiler almayız. Şayet 12 – 16 yaş arasındaysanız ve bu Site ile ilgili herhangi bir sorunuz veya merakınız varsa, lütfen bir ebeveyninizden ya da sorumlu bir yetişkinden rehberlik isteyin.

 

 
10. Linkler

Bu Imedeen Türkiye Sitesi diğer web sitelerinden veya web sitelerine linkler ihtiva edebilir. Lütfen diğer web sitelerinin gizlilik uygulamalarından sorumlu olmadığımızın farkında olun. Bu Gizlilik Politikası yalnızca bu Imedeen Türkiye Sitesi’nde topladığımız bilgiler için geçerlidir. Imedeen Türkiye Sitesi’nden bağlandığınız veya ziyaret ettiğiniz diğer web sitelerinin gizlilik politikalarını okumanızı tavsiye ederiz.

11. Güvenlik

Kişisel bilgilerinizin güvenliğini korumak için endüstri standartlarına uygun olarak çeşitli güvenlik önlemleri uygulamaktayız. Kişisel bilgileriniz mutlaka AB içerisinde değil, dünyanın çeşitli yerlerinde yer alan tesislerde de depolanacaktır. Ayrıca bakınız Bölüm 6.

12. Bilgilerinizin Doğruluğu ve Güncellenmesi

Bu Site yoluyla bize sunmuş olduğunuz her türlü kişisel bilginin doğru bir kaydını oluşturmak için makul girişimlerde bulunacağız. Bununla birlikte, kişisel bilgilerinizin devamlı olarak doğruluğunu konfirme etme sorumluluğunu üstlenmemekteyiz.

13. Tercih/Dışarıda Kalmayı Tercih Etme

Bu Site’ye kaydolduğunuz zaman gelecekteki Önceden Talep Edilen Yazışmaları alma işleminin dışında kalmayı tercih edebilirsiniz veya bize iletişim bilgilerinizi sağlayabilirsiniz. Dilediğiniz zaman buraya tıklayarak veya aldığınız Önceden Talep Edilen Yazışma’nın alt tarafındaki “aboneliği kaldır” linkine tıklayarak tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Lütfen bu dışarıda kalmayı tercih etmenin yalnızca Imedeen Türkiye Sitesi “Önceden Talep Edilen Yazışmaları” için geçerli olduğunu ve size hizmet etmek için gönderilen yazışmalar (bu Gizlilik Politikasının 2(a) Bölümünden tanımlanan) veya örneğin, bir perakende mağazasından Imedeen’den bahseden diğer iletişimler için geçerli olmadığını dikkate alın.

14. Veri Denetleyicisi

Bize kullanmak için sağladığınız bilgiler Ferrosan A/S, Sydmarken 5, 2860 Soeborg, Danimarka tarafından yönetilecektir.

15. Değişikliklerin Bildirilmesi

Bu Gizlilik Politikasını zaman zaman gözden geçirerek düzeltebiliriz. Gizlilik Politikamızı değiştirmeye karar verdiğimiz takdirde, gözden geçirilmiş politikayı burada ilan edeceğiz. Size bildirimde bulunmadan dilediğimiz zaman değişiklik yapabileceğimiz için, bu Gizlilik Politikasına periyodik olarak başvurmanızı öneririz.

- - - - - - - - -